MoriahOkun_SmallWhite@2x.jpg MoriahOkun_SmallBlack@2x.jpg

jute mini planter

24.00
royal blue mini planter DSC_0621.jpg

royal blue mini planter

24.00
DSC_0816.jpg OE2A5251.jpg

bright + bold mini planter

24.00
teal + marigold mini planter OE2A5260.jpg

teal + marigold mini planter

24.00
black + white stripe mini planter blackandwhite.jpg

black + white stripe mini planter

24.00
DSC_0557.jpg OE2A5271.jpg

metallic mini planter

24.00
black + white sketch mini planter OE2A5258.jpg

black + white sketch mini planter

24.00
desert flower mini planter OE2A5264.jpg

desert flower mini planter

24.00
DSC_0627.jpg DSC_0724.jpg

metallic medium planter

42.00
desert flower medium planter OE2A5166.jpg

desert flower medium planter

42.00
black + white stripe medium planter DSC_0798.jpg

black + white stripe medium planter

42.00
royal blue medium planter OE2A5169.jpg

royal blue medium planter

42.00
OE2A5172.jpg OE2A5285.jpg

bright + bold medium planter

42.00
OE2A5168.jpg OE2A5287.jpg

cantaloupe medium planter

42.00
OE2A5266.jpg OE2A5287.jpg

cantaloupe mini planter

24.00
teal + marigold medium planter plantersexample.jpg

teal + marigold medium planter

42.00
black + white sketch medium planter

black + white sketch medium planter

42.00
MOKUN2.jpg OE2A5241.jpg

black + white scribble planter

42.00
black + white half stripe medium planter OE2A5170.jpg

black + white half stripe medium planter

21.00
jute medium planter Snapseed_18.jpg

jute medium planter

42.00